Bellman Group ledande på marknaden
– tack vare samarbete mellan dotterbolagen

Familj, entreprenörskap och hållbarhet – så beskrivs Bellman Group av Mathias Cederblad, VD för Samgräv. Trots ett omtumlande och händelserikt år har koncernens driv och interna styrka aldrig varit bristfällig. Det goda samarbetet bolagen emellan, den entreprenöriella andan och viljan att arbeta med hållbara helhetslösningar gör att vi är ledande i branschen och ständigt växer på marknaden. Nytt för i år är förvärvningen av Norrvidinge.

Ett utmanande år

Mycket har hänt under det senaste året och marknaden har präglats av osäkerhet. Pandemin påverkade nettoomsättningen i viss mån för Bellman Group, men trots motgångar och utmaningar visades en stabil utveckling – tack vare de omfattande infrastrukturprojekt som står för 53% av vårt arbete. Västlänken är ett av de stora infrastrukturprojekt där Bellman Groups insats är central och där flera av våra dotterbolag samarbetar.

Under året som gått har antalet projekt där flera bolag inom koncernen samarbetar ökat stadigt. Tack vare denna interna styrka som koncernen besitter är det möjligt att leverera hållbara, kostnadseffektiva lösningar till kunderna.

En anläggningskoncern i ständig utveckling

Med ambitioner att skapa en verksamhet som kan erbjuda sina kunder en miljömedveten helhetslösning inom bygg- och anläggningsbranschen bildades Bellman Group 2017. Till en början bestod koncernen av Uppländska berg och Bellmans Åkeri, men fortsatte växa explosionsartat och har förvärvat flera bolag under åren som gått. Idag består Bellman Group av VSM Entreprenad, Bellmans Åkeri & Entreprenad, Uppländska Bergborrnings, SÅCAB Åkericentral, Samgräv, Ivarssons Entreprenad samt senaste tillskottet Norrvidinge.

– Bellman Group satte upp en strategisk femårsplan och i den fanns en hel del byggstenar för att det här skulle bli en koncern som kan leverera en helhet som underleverantör, berättar Mathias Cederblad, VD för Samgräv.

Mathias började arbeta i styrelsen på Samgräv 2015, men redan fyra år senare antog han rollen som VD för bolaget. Han berättar att Bellman Group ständigt strävar efter att utvecklas, växa och förvärva bolag som kan komplettera koncernen med expertis och erfarenhet. I år, 2021, förvärvades därför Norrvidinge till Bellman Group. Det är ett bolag likt Samgräv och sina systerbolag i gruppen – de har en stor transport- och maskinapparat.

– Norrvidinge är den ledande aktören i södra Sverige, därav förvärvningen. Bolaget besitter erfarenhet, kompetens och de funktioner vi behöver, säger Mathias.

Samarbete mellan bolagen och en god företagskultur

Bellman Group arbetar konstant med gemenskap och sammanhållning – både internt och externt. En del i arbetet att skapa en god och trivsam arbetskultur och säkerställa ett framgångsrikt samarbete bolagen sinsemellan är de gemensamma ledningsmöten där respektive dotterbolags VD är representant.

– Under dessa möten diskuteras möjligheter, förutsättningar, framgång och samverkan. Här kommer vi samman som grupp.

Även under regionsmöten arbetar representanter från respektive bolag för att hitta synergier och möjligheter för en bättre samverkan.

– Detta gör vi för att i slutändan kunna erbjuda en bättre helhetslösning till våra kunder. Vi strävar efter bra kvalitet och smidiga kontaktvägar, vilket vi har både i söder, öst och väst, säger Mathias.

Men det är inte bara för kundernas skull som Bellman Group arbetar ihärdigt med en god samverkan mellan dotterbolagen. Det handlar lika mycket om att skapa en trivsam arbetsplats för medarbetarna. Därför organiseras aktiviteter och event i flera av de gemensamma projekten, dit medarbetare, kunder och resurser är bjudna, berättar Mathias.

– Det är ett sätt att komma varandra närmre. Vi äter en god bit mat, lyssnar på musik och pratar möjligheter.

Den interna styrkan innebär en kostnadseffektiv lösning

Ett gott teamwork mellan dotterbolagen innebär att Bellman Group kan erbjuda sina kunder en förstklassig helhetslösning. En sammansvetsad grupp och en intern kommunikation innebär att utmaningar och svårigheter inom ett projekt hanteras internt, vilket både är smidigt och blir mer kostnadseffektivt.

– På så sätt kan vi ge kunden den bästa lösningen. Vi har helheten. Det är skillnad mellan att upphandla transport, maskin, losshållning, krossning och schakt styckvis, till att bli erbjuden alla delar, men ändå bara ha en kontaktperson. Det är verkligen en styrka.

Det är lång erfarenhet, kompetens och samverkan som genomsyrar koncernen. I dagsläget är Bellman Group ensamma på marknaden om att kunna erbjuda kunderna en hållbar helhetslösning. Koncernen är ledande i Sverige inom bergspräning, schakt, transport och hantering av massor.

Ljus framtid för Bellman Group

Framöver fortsätter den entreprenöriella andan inom koncernen att driva bolagen framåt och utveckla smarta, hållbara lösningar inom bygg- och anläggningsbranschen.

– Framtiden ser fantastisk ut för koncernen. Vi ser att allt fler kunder uppskattar konceptet vi erbjuder. Vi ger stabilitet, trygghet och kvalitet, säger Mathias.