Hållbarhet

Hållbarhet

Ett hållbart företagande uppnås genom ett samspel mellan samhälle och företag. För Samgräv är hållbarhet inte en fråga utan en självklarhet då vi alla tillsammans ansvarar för att skapa ett bättre samhälle och miljö att lämna över till nästa generation.
Detta resulterar i ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och arbetssätt vilket återspeglas i och genomsyrar hela verksamheten. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom att bland mycket annat erbjuda miljöbränsle, en modern fordonsflotta, hållbart material och hydraulolja som är biologiskt nedbrytbar.

I samarbete med VSM, Volvo och NCC på Västlänken E02 använder vi Volvos system Effektiv Utlastning, där vi digitalt kan meddela hur mycket och vilken typ av material som är lastat samt var det ska deponeras eller förädlas. På så sätt minskar vi antalet transporter och optimerar fyllnadsgraden i lastbilarna, vilket minskar koldioxidutsläppen.

Samgräv är en del av Bellman Group som är ISO-certifierade enligt 14001, 9001 och 45001. Vi håller uppsikt över vår hållbarhet och vårt förbättringsarbete genom ett ständigt pågående, strukturerat arbete och använder oss av ISO:s verktyg för att våra medarbetare hela tiden ska kunna rapportera och registrera avvikelser och förbättringsförslag.

Samgräv förvärvades av Bellman Group 2019 och vi följer självklart deras riktlinjer för hållbarhetsarbete.

BLI KONTAKTAD AV OSS

Vill du bli kontaktad av oss? Fyll i formuläret nedan.