Samgräv får deponitillstånd i Härryda

Samgräv Recycling AB, ett bolag i Bellman Group koncernen, har erhållit tillstånd från Mark-och Miljödomstolen avseende Inert deponering i Härryda kommun. Tillståndet medger rätten till anläggande av geologisk barriär samt deponering av 8 300 000 ton inert avfall med en mottagningskapacitet om 600 000 ton deponerade massor per år.

Först och främst ska överskottsmassor återanvändas eller återvinnas men för resterande massor behövs deponier. Tillgång till en deponi av den här storleken och kapaciteten i Göteborgsregionen är av stor strategisk betydelse för Samgräv och de övriga företagen i Bellman Group som verkar i regionen.

”Detta är en milstolpe för att kunna fortsätta erbjuda våra kunder en hållbar och kostnadseffektiv helhetslösning i Väst” säger Mathias Cederblad, VD Samgräv och AO-chef Bellman Group Väst.

”En deponi av den här storleken är värdeskapande både för vår verksamhet och samhället. Deponin möjliggör utveckling och samhällsbyggandet för regionen i allmänhet och för Härryda kommun i synnerhet. Att vi nu fått detta tillstånd ger oss goda möjligheter att ta en större del av marknaden i Väst med ett hållbart och cirkulärt arbetssätt” säger Magnus Persson, VD Bellman Group.

För ytterligare information:

Magnus Persson, VD Bellman Group
Tel: +46 (0) 70 583 52 30
E-post: magnus.persson@bellmangroup.se

Mathias Cederblad, VD Samgräv
Tel: +46 (0) 70 952 05 53
E-post: mathias.cederblad@samgrav.se