Tjänster

Tjänster

Deponi

Det är viktigt för oss med hållbar hantering av avfall. Samgräv driver egna inerta deponier, markförädling, återvinningsanläggningar och bergtäkt samt förmedlar transport- och maskintjänster. Vi hjälper våra kunder med en helhetslösning i Västra Götaland – vi erbjuder både mottagning av schakt och material samt möjlighet till returtransporter med sten eller återvunnet material.

Vi har högt ställda krav på våra kollegor, transporter och maskiner. Våra chaufförer använder en digital plattform som ger en smidig och trygg orderhantering och effektiv transportplanering. Med en bred, modern fordonsflotta och engagerade medarbetare med hög kompetens kan vi erbjuda både kvalitet och en smidig kundupplevelse. Genom tur- och returtransporter samt användande av miljöbränsle kan vi dessutom minska koldioxidutsläppen signifikant och därmed miljöpåverkan effektivt.

Vi tar emot allt från grus, berg, jord, och kross. Kontakta oss så hjälper vi dig med dina behov inom anläggning!

Recycling

Det är viktigt för oss med hållbar hantering av avfall. Vi omvandlar bland annat jord, betong och asfalt till nya bygg- och anläggningsmaterial genom återvinning och förädling. Vi har stor erfarenhet av att ta ansvar för en miljöanpassad hantering.

Det är både en miljömässig och ekonomiskt bra lösning att återvinna avfall och ge det nytt liv, både för dig som ska bli av med avfall och för dig som behöver material. Detta leder genom en hållbar hantering till att vi sparar energi och minskar vårt klimatavtryck.

Transport- och maskinförmedling

Vi utför en bred palett av uppdrag inom anläggningstransporter. Vi kör bort och omhändertar alla sorters jord- och schaktmassor, riven asfalt och betong. Dessutom säljer och transporterar vi alla sorters grus-, bergkross- och jordmaterial. Genom en heltäckande transportapparat kan vi tillsätta mycket resurser på kort tid och hantera stora massförflyttningar.

Vi använder vår erfarenhet och kompetens för att anpassa fordon, fordonskombination och utrustning efter behov och förutsättningar på arbetsplatsen.
Oavsett om du behöver en enstaka körning eller en större helhetslösning finns vi här för att hjälpa dig. Kontakta oss så hjälper vi dig med dina behov inom anläggning.

BLI KONTAKTAD AV OSS

Vill du bli kontaktad av oss? Fyll i formuläret nedan.