Samrådsunderlag

Inbjudan till samråd för ansökan om inert deponi på fastigheterna Upplo 1:1 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 och 6:1., Alingsås kommun.

Samgräv Recycling har för avsikt att söka ändringstillstånd för inert deponiverksamhet inom det område som tidigare tillståndsgivits för sådant enligt beslut daterat 2018-02-14, dnr 551-12324-2017. Ansökan avser en ökning avseende årlig deponering av högst 300 000 ton per kalenderår. Total deponerad mängd behålls på nivån 1 500 000 ton.

Gällande tillstånd medger deponering av högst 50 000 ton inerta avfall per kalenderår. Total deponerad mängd 1 500 000 ton.

Syftet med avgränsningssamrådet är att kartlägga miljökonsekvens-beskrivningens omfattning.

I samrådet ges du möjlighet att lämna synpunkter på den planerade verksamheten inför den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Du har nu möjlighet att lämna synpunkter fram till den 21 oktober 2022. Frågor och synpunkter skickas till katja.sallstrom@sweco.se

Samrådsunderlag med beskrivning av den planerade verksamheten och dess miljöpåverkan finns framtaget och du hittar detta material här.

BLI KONTAKTAD AV OSS

Vill du bli kontaktad av oss? Fyll i formuläret nedan.