Samrådsunderlag

Inbjudan till samråd för ansökan om miljötillstånd för Samgräv Recycling AB, Geddeknippeln; Uddevalla kommun.

Samgräv Recycling avser att utöka sin verksamhet vid den befintliga deponin vid Geddeknippeln, Uddevalla kommun. Utökningen innebär bland annat att ytterligare mark tas i anspråk för deponiverksamhet. Samgräv har idag tillstånd för att deponera jord och sten inom fastigheten Geddeknippeln 1:11. Den planerade verksamheten kommer att utökas inom denna.

Samgräv Recycling AB genomför nu ett samråd vilket är en del av ansökningsprocessen med att söka miljötillstånd. Samrådet genomförs i enlighet med miljöbedömningsförordningen. I samrådet ges du möjlighet att lämna synpunkter på den planerade verksamheten inför den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Du har nu möjlighet att lämna synpunkter fram till den 18 april 2022. Frågor och synpunkter skickas till katja.sallstrom@sweco.se

Samrådsunderlag med beskrivning av den planerade verksamheten och dess miljöpåverkan finns framtaget och du hittar detta material här.

BLI KONTAKTAD AV OSS

Vill du bli kontaktad av oss? Fyll i formuläret nedan.